• Kinh tế

    phí cố định theo từng kỳ

    Giải thích VN: Xem Fixed-Charge Coverage.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X