• /´taitl¸di:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) chứng thư (tài liệu hợp pháp chứng minh quyền sở hữu của ai đối với tài sản)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chứng từ chứng nhận quyền sở hữu đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X