• Toán & tin

  băng ghi đầu đề
  dải đầu đề
  thanh tiêu đề

  Giải thích VN: Trong các giao diện người máy dùng đồ họa như Microsoft Windows chẳng hạn, đây là một dải kéo ngang trên đỉnh cửa sổ dùng để chỉ rõ tên tài liệu được hiển thị trong cửa sổ đó. Màu của dài nền này sẽ cho biết cửa sổ đó hoạt động hay không.

  active title bar
  thanh tiêu đề hiện hành

  Kỹ thuật chung

  dải tên
  thanh tựa

  Kinh tế

  thanh tiêu đề (trên trang Web)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X