• Danh từ

  (to sth / to do sth) (law) quyền sở hữu (BĐS), giấy tờ xác nhận quyền sở hữu
  Đầu đề, tít (tên cuốn sách, bài thơ, bức tranh..)
  Tước vị; danh hiệu (từ dùng để chỉ địa vị, nghề nghiệp.. của Vua, thị trưởng, thuyền trưởng.. hoặc dùng trong khi nói với, nói về Ngài, bác sĩ, Bà..)
  she has a title
  cô ấy có tước hiệu (tức là thành viên của giới quý tộc)
  the title of Duke
  tước công
  Fourth title
  Danh hiệu thứ tư (chức vô địch)
  Tư cách, danh nghĩa
  to have a title to a place among great poets
  có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ những nhà thơ lớn
  Tuổi (của một hợp kim vàng...), chuẩn độ
  (pháp lý) quyền, yêu sách (nhất là đối với quyền sỡ hữu tài sản)
  (thể dục thể thao) danh hiệu vô địch
  danh xưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X