• Kinh tế

    công ty xác minh quyền sở hữu

    Giải thích VN: Công ty xác minh quyền sở hữu tài sản thực, thường được thực hiện liên kết với giấy chuyển nhượng tài sản thực từ người mua sang người bán. Người sở hữu hợp lệ được xác định thông qua việc kiểm tra toàn bộ hồ sơ ghi chép về tài sản trong tiến trình xác minh quyền sở hữu (title search). Công ty này sẽ cấp một chứng chỉ sở hữu chủ dựa trên việc kiểm tra của công ty.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X