• Kinh tế

    thiếu sót trong quyền sở hữu

    Giải thích VN: Quyền đòi chi trả hợp lệ ở trong tình huống khó xác định người sở hữu thực của tài sản hay người chuyển quyền sở hữu tài sản đến người khác. Nó còn được gọi là cloud on title hay clouded title (quyền sở hữu không rõ ràng), như khi quyền sở hữu không được ghi chép rõ ràng chính xác hay khi quyền sở hữu tài sản thế chấp thứ hai đã được hủy bỏ khi nợ đã được trả đủ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X