• Kinh tế

  bảo hiểm bằng khoán
  bảo hiểm quyền sở hữu

  Giải thích VN: Bảo hiểm ngăn ngừa mất mát do thiếu sót trong quyền sở hữu, được phát hiện sau khi tài sản được chuyển từ người mua sang người bán và người mua đã nhận mua tiền vay mới có thế chấp. Điều này bảo vệ người vay ngăn cản các quyền đòi chi trả không có xác định trong tiến trình xác minh quyền sở hữu hay các quyền đòi chi trả không được liệt kê đặc biệt như là trường hợp ngoại lệ trong hợp đồng bảo vệ quyền sở hữu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X