• Xây dựng

  sự tìm bằng khoán

  Kinh tế

  rà soát quyền sở hữu

  Giải thích VN: Tiến trình xác minh người sở hữu thực sự của tài sản bằng việc xem xét lại cẩn thận hồ sơ ghi chép địa chính của nhà nước, thường thường dưới sự chỉ dẫn của chuyên viên về lãnh vực này. Việc thẩm tra này cũng xác định là có các quyền giữ thế chấp hiện hành nào không, hay có những vướng mắc nào trong tài sản không và xác định các kết quả trong việc cấp bản sao lục (abstract) quyền sở hữu của công ty xác minh quyền sở hữu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X