• /¸tai´treiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuẩn độ (dung dịch); sự xác định tuổi (hợp kim vàng)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chuẩn độ
  back titration
  sự chuẩn độ ngược

  Kinh tế

  phép chuẩn độ
  sự định phân
  argentometric titration
  sự định phân bằng nitrat bạc
  electrometric titration
  sự định phân bằng điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X