• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to add a stone to somebody's cairn
  tán dương người nào sau khi chết

  Xem thêm cairn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X