• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to await (suit) somebody's convenience
  lưu tâm đến sự thuận tiện của ai, làm cho phù hợp với ý thích ai

  Xem thêm convenience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X