• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to back the wrong horse
  ủng hộ người thua, phò suy thay vì phò thịnh

  Xem thêm back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X