• Idioms

    To be a church-goer
    Người năng đi nhà thờ, năng đi xem lễ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X