• Idioms

    To be abhorrent to, from sth
    (Việc)Không hợp, trái ngược, tương phản với việc khác

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X