• /əb'hɒrənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ghê tởm, đáng ghét
  to be abhorrent to someone
  ghê tởm đối với ai, bị ai ghê tởm, bị ai ghét cay ghét đắng
  ( + from) trái với, mâu thuẫn với, không hợp với
  conduct abhorrent from principles
  tư cách mâu thuẫn với phép tắc
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( + of) ghê tởm, ghét cay ghét đắng
  to be abhorrent of something
  ghê tởm cái gì, ghét cay ghét đắng cái gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X