• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to be able to do something on one's head
  (t? lóng) có th? làm du?c m?t cái gì m?t cách d? dàng

  Xem thêm head

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X