• Idioms

    To be an integral part of sth
    Hợp thành nhất thể với, dính với, liền với vật gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X