• /'intigrəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) tích phân

  Tính từ

  (thuộc) tính toàn bộ; (thuộc) tính nguyên, cần thiết cho tính toàn bộ, cần cho tính nguyên, không thể thiếu
  The arms and legs are integral parts of the human body; the arms and legs are integral to the human body.
  Tay và chân là những bộ phận cần thiết của cơ thể người; tay và chân cần thiết cho tính toàn bộ của cơ thể người.


  Toàn bộ, nguyên
  (toán học) tích phân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tích phân // nguyên
  integral about a closed path
  tích phân một đường cong kín;
  integral between the limits a and b
  tích phân giới hạn của a và b;
  to take an integral of...
  lấy tích phân một đường con kín;
  integral (taken) along a line
  lấy tích phân (theo) đường;


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tích phân, (adj) thuộc tích phân, toàn bộ, nguyên

  Điện

  toàn vẹn

  Kỹ thuật chung

  nguyên
  associated integral function
  hàm nguyên liên đới
  half-integral spin
  spin bán nguyên
  integral algebraic function
  hàm đại số nguyên
  integral casting
  đúc nguyên khối
  integral casting
  sự đúc nguyên khối
  integral closure
  bao đóng nguyên
  integral digit
  số lẻ nguyên
  integral domain
  miền nguyên
  integral element
  phần tử nguyên khối
  integral exponent
  số mũ nguyên
  integral fin
  cánh liền (cánh nguyên)
  integral foam
  bọt nguyên khối
  integral foam
  bọt vỏ nguyên khối
  integral function of mean type
  hàm nguyên loại chuẩn tắc
  integral group ring
  vành nhóm nguyên
  integral lattice
  dàn nguyên
  integral number
  số nguyên
  integral object
  đối tượng nguyên
  integral part of a fraction
  phần nguyên của một phân thức
  integral part of number
  phần nguyên của một số
  integral quantum Hall effect
  hiệu ứng Hall lượng tử nguyên
  integral ring
  vành nguyên vẹn
  integral runner
  rôto nguyên khối (tuabin nước)
  integral skin foam
  bọt nguyên khối
  integral skin foam
  bọt vỏ nguyên khối
  integral slot winding
  kiểu quấn số rãnh nguyên
  integral slot winding
  dây quấn số rãnh nguyên
  integral spin
  spin nguyên
  integral transcendental function
  hàm siêu việt nguyên
  integral trap
  bộ gom nguyên
  integral trap basin
  bồn chứa xi phông nguyên
  integral type
  kiểu nguyên
  integral value
  giá trị nguyên
  integral value
  số nguyên
  linear integral function
  hàm nguyên tuyến tính
  rational integral function
  hàm nguyên hữu tỷ
  semi-integral
  bán nguyên
  semi-integral
  nửa nguyên
  superposition integral
  số nguyên chồng
  nguyên khối
  integral casting
  đúc nguyên khối
  integral casting
  sự đúc nguyên khối
  integral element
  phần tử nguyên khối
  integral foam
  bọt nguyên khối
  integral foam
  bọt vỏ nguyên khối
  integral runner
  rôto nguyên khối (tuabin nước)
  integral skin foam
  bọt nguyên khối
  integral skin foam
  bọt vỏ nguyên khối
  phép tính tích phân
  tích phân
  action integral
  tích phân tác dụng
  apel's integral
  tích phân aben
  associated integral equation
  phương trình tích phân liên đới
  auxiliary integral
  tích phân bổ trợ
  cauchy's integral
  tích phân côsi
  cauchy's integral formula
  công thức tích phân côsi
  collision integral
  tích phân va chạm
  compensating by integral control
  bù bằng điều chỉnh tích phân
  complete elliptic integral
  tích phân eliptic đầy đủ
  complete elliptic integral
  tích phân elliptic đầy đủ
  complete integral
  tích phân đầy đủ
  contour integral
  tích phân theo chu tuyến
  contour integral
  tích phân theo đường đáy
  convergent integral
  tích phân hội tụ
  convolution integral
  tích phân chập
  cosine integral
  tích phân cosin
  cosine integral
  tích phân hàm cosin
  curvilinear integral
  tích phân đường
  curvilinear integral
  tích phân đường tuyến tính
  double integral
  tích phân hai lớp
  elementary integral
  tích phân sơ cấp
  elliptic integral
  tích phân elliptic
  energy integral
  tích phân năng lượng
  faltung integral
  tích phân chập
  Feynman integral
  tích phân Feynman
  first integral
  tích phân đầu
  fractional integral
  tích phân cấp phân số
  Gauss's integral formula
  công thức tích phân gauxơ
  general integral
  tích phân tổng
  general integral
  tích phân tổng quát
  homogeneous integral equation
  phương trình tích phân thuần nhất
  hyperelliptic integral
  tích phân siêu eliptic
  hyperelliptic integral
  tích phân siêu elliptic
  hypergeometric integral equation
  phương trình tích phân thuần nhất
  integral (taken) along a line
  tích phân lấy theo một đường
  integral (taken) over one cycle
  tích phân lấy trên một đường kính
  integral about a closed path
  tích phân đường kín
  integral action
  tác dụng tích phân
  integral action coefficient
  hệ số tác dụng tích phân
  integral between the limits a and b
  tích phân với các cận a và b
  integral calculus
  phép tính tích phân
  integral calculus
  tính tích phân
  integral control
  điều chỉnh tích phân
  integral control
  điều khiển tích phân
  integral curvature
  độ cong tích phân
  integral discriminator
  bộ phận biệt tích phân
  integral domain
  miền tích phân
  integral element
  phần tử tích phân
  integral equation
  hướng tính tích phân
  integral equation
  phương trình tích phân
  integral equation of the first kind
  phương trình tích phân loại 1
  integral formula
  công thức tích phân
  integral inequality
  bất đẳng thức tích phân
  integral invariance
  bất biến tích phân
  integral invariant
  bất biến tích phân
  integral of a function
  tích phân của một hàm
  Integral of Mohr
  Tích phân Mohr
  integral representation
  biểu diễn tích phân
  integral square error
  sai số tích phân
  integral surface
  mặt tích phân
  integral table
  bảng tích phân
  integral taken through a surface
  lấy tích phân mặt
  integral theorem
  định lý về tích phân
  integral transform
  biến đổi tích phân
  integral value
  giá trị tích phân
  interacted integral
  tích phân lặp
  interaction integral
  tích phân tương tác
  intermediary integral, intermediate integral
  tích phân trung gian
  invariant integral
  tích phân bất biến
  iterated integral
  tích phân lặp
  J-integral method
  phương pháp tích phân J
  Joule integral
  tích phân Joule
  kernel of integral
  hạch của phương trình tích phân
  kernel of integral equation
  hạch định của chương trình tích phân
  limits on an integral
  giới hạn tích phân
  line integral
  tích phân theo đường
  linear integral equation
  phương trình tích phân tuyến tính
  linear integral equation (ofthe 1st, 2nd, 3rd kind)
  phương trình tích phân tuyến tính loại 1, 2, 3
  logarithm integral
  tích phân loga
  lower integral
  tích phân dưới
  modulus of an elliptic integral
  môđun của tích phân elliptic
  Moivre-Laplace's integral formula
  công thức tích phân moavơrơ-laplaxơ
  multiple Fresnel-type integral
  tích phân bội Fresel
  multiple integral
  tích phân nhiều lớp
  multiple integral
  tích phân phân bội
  multiple iterated integral
  tích phân lặp bội
  phase area integral
  tích phân diện tích pha
  PI action (proportionalplus integral action)
  tác động tỷ lệ cộng tích phân
  pole of integral
  cực của tích phân
  potential integral
  tích phân thế
  probability integral
  tích phân xác suất
  proportional plus integral action (PIaction)
  tác dụng tỷ lệ-tích phân
  proportional plus integral controller (PIcontroller)
  bộ điều khiển tỷ lệ-tích phân
  proportional plus integral plus derivative controller (PIDcontroller)
  bộ điều khiển tỷ lệ-tích phân-đạo hàm
  Proportional, Integral, Derivative (PID)
  Tỷ lệ, Tích phân, Đạo hàm
  pseudo-elliptic integral
  tích phân giả elliptic
  pseudo-elliptic integral
  tích phân giả xicloit
  pseudo-hyperelliptic integral
  tích phân giả siêu eliptic
  pseudo-hyperelliptic integral
  tích phân giả siêu elliptic
  reactance integral
  tích phân điện kháng
  repeated integral
  tích phân lặp
  simple integral
  tích phân đơn
  sine integral
  sin tích phân
  sine integral
  tích phân hàm sin
  singular integral
  tích phân kỳ dị
  solution of an integral equation
  nghiệm của phương trình tích phân
  Sommerfeld integral
  tích phân Sommerfeld
  special integral
  tích phân đặc biệt
  subnormal integral
  tích phân pháp ảnh
  surface integral
  tích phân bề mặt
  to take an integral of [[]]...
  lấy tích phân của ...
  trigonometric integral
  tích phân lượng giác
  trigonometrical integral
  tích phân hàm lượng giác
  trigonometrical integral
  tích phân lượng giác
  triple integral
  tích phân ba lớp
  under the integral
  dưới dấu tích phân
  upper integral
  tích phân trên
  volume integral
  tích phân khối
  volume integral
  tích phân phối
  volume integral
  tích phân thể tích
  tích hợp
  integral abutment
  mố tích hợp
  integral body and frame construction
  cấu trúc tích hợp thân với sườn xe
  integral condensing unit
  bộ ngưng tụ tích hợp
  integral control rate
  tốc độ điều khiển tích hợp
  integral controller
  bộ điều chỉnh tích hợp
  integral fan
  quạt (thông gió) tích hợp
  integral fin tube
  ống có cánh tích hợp
  integral injection
  sự phun tích hợp
  integral modem
  môđem tích hợp
  integral ventilator
  quạt (thông gió) tích hợp
  toàn bộ
  integral network
  hệ thống toàn bộ
  integral part
  một phần trong toàn bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X