• Idioms

    To be at loggerheads with sb
    Gây lộn, bất hòa, bất đồng ý kiến với người nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X