• Idioms

    To be behindhand with his payment
    Chậm trễ trong việc thanh toán(nợ)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X