• /bi´haind¸hænd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Muộn, chậm; sau những người khác
  to be behindhand with his payments
  chậm trễ trong việc thanh toán
  Thiếu; kém
  not to be behindhand with anybody in enthusiasm
  nhiệt tình không thua kém ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  belated , overdue , tardy
  adverb
  behind , belatedly , tardily , late

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X