• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to be enwrapped in slumber
  đang mơ màng giấc điệp

  Xem thêm enwrap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X