• (đổi hướng từ Enwrapped)
  /in´ræp/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bọc, quấn
  to be enwrapped
  đang trầm ngâm
  to be enwrapped in slumber
  đang mơ màng giấc điệp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bọc quấn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X