• Idioms

    To be incensed at sb's remarks
    Nổi giận vì sự chỉ trích của ai

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X