• Idioms

    To be negligent of sth
    Không chú ý đến việc gì, lãng bỏ(bổn phận)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X