• Idioms

    To be past one's prime
    Gần trở về già, gần đến tuổi già, hết thời xuân luống tuổi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X