• Idioms

    To be scornful of material things
    Xem nhẹ vật chất, coi khinh những nhu cầu vật chất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X