• Thông dụng

    Thành Ngữ

    to be seized by panic
    thất kinh, hoảng sợ

    Xem thêm seize

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X