• Idioms

    To be under the conduct of sb
    Dưới sự hướng dẫn, điều khiển của người nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X