• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to beat hell out of sb/sth
  đánh thật mạnh

  Xem thêm beat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X