• /aut/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ngoài, ở ngoài, ra ngoài
  to be out in the rain
  ở ngoài mưa
  to be out
  đi vắng
  to put out to sea
  ra khơi
  to be out at sea
  ở ngoài khơi
  Ra
  the war broke out
  chiến tranh nổ ra
  to spread out
  trải rộng ra
  to lengthen out
  dài ra
  to dead out
  chia ra
  to pick out
  chọn ra
  Hẳn, hoàn toàn hết
  to dry out
  khô hẳn
  to be tired out
  mệt lừ
  to die out
  chết hẳn
  before the week is out
  trước khi hết tuần
  have you read it out?
  anh ta đã đọc hết cuốn sách đó chưa?
  he would not hear me out
  nó nhất định không nghe tôi nói hết
  Không nắm chính quyền
  Tories are out
  đảng Bảo thủ ( Anh) không nắm chính quyền
  Đang bãi công
  miners are out
  công nhân mỏ đang bãi công
  Tắt, không cháy
  the fire is out
  đám cháy tắt
  to turn out the light
  tắt đèn
  Không còn là mốt nữa
  top hats are out
  mũ chóp cao không còn là mốt nữa
  To thẳng, rõ ra
  to sing out
  hát to
  to speak out
  nói to; nói thẳng
  to have it out with somebody
  giải thích rõ ra với ai, nói thẳng ra với ai
  Sai khớp, trật khớp, trẹo xương
  arm is out
  cánh tay bị trẹo xương
  Gục, bất tỉnh
  to knock out
  đánh gục, đánh bất tỉnh, cho đo ván
  to pass out
  ngất đi, bất tỉnh
  Sai, lầm
  to be out in one's calculations
  sai trong sự tính toán
  Không như bình thường, bối rối, luống cuống, lúng túng
  the news put him out
  tin đó làm anh ra bối rối
  I have forgotten my part and I am out
  tôi quên mất phần vở (kịch) của tôi và tôi cuống lên
  Đã xuất bản (sách); đã nở (gà con); đã được cho ra giao du (con gái mới lớn lên); đã truyền đi (bức điện)
  Bất hoà, xích mích, không thân thiện
  to be out with somebody
  xích mích với ai, không thân thiện với ai

  Danh từ

  Từ ở... ra, từ... ra
  from out the room came a voice
  một giọng nói vọng từ trong buồng ra
  Ở ngoài, ngoài
  out this window
  ở ngoài cửa sổ này
  ( số nhiều the outs) đảng không nắm chính quyền (chính trị)
  (ngành in) sự bỏ sót chữ; chữ bỏ sót
  (thể dục,thể thao) quả bóng đánh ra ngoài sân (quần vợt)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lối thoát; cách cáo từ, cách thoái thác

  Tính từ

  Ở ngoài, ở xa
  an out match
  một trận đấu ở sân khác (không phải ở sân nhà)
  Quả
  out size
  cỡ quá khổ

  Ngoại động từ

  (thông tục) tống cổ nó đi
  Cho nó đo ván (môn quyền Anh)

  Nội động từ

  Lộ ra (điều bí mật...)

  Giới từ ( .out .of)

  Ra ngoài, ra khỏi, ngoài
  out of the house
  ra khỏi nhà
  out of reach
  ngoài tầm với
  out of danger
  thoát khỏi cảnh hiểm nguy
  out of curiosity
  vì tò mò
  out of pity
  vì lòng trắc ẩn
  out of necessity
  vì cần thiết
  Bằng
  made out of stone
  làm bằng đá
  Cách xa, cách
  three kilometers out of Hanoi
  cách Hà nội ba kílômet
  out of sight out of mind
  xa mặt cách lòng
  Sai lạc
  to sing out of tune
  hát sai, hát lạc điệu
  out of drawing
  vẽ sai
  Trong, trong đám
  nine out of ten
  chín trong mười cái (lần...)
  to take one out of the lot
  lấy ra một cái trong đám
  Hết; mất
  to be out of money
  hết tiền
  to be out of patience
  không kiên nhẫn được nữa, không nhịn được nữa
  to be out of one's mind
  mất bình tĩnh
  to cheat someone out of his money
  lừa ai lấy hết tiền
  Không
  out of doubt
  không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn
  out of number
  không đếm xuể, vô số
  out of place
  không đúng chỗ, không đúng lúc

  Cấu trúc từ

  all out
  (thông tục) hoàn toàn, hết sức, hết lực; toàn tâm toàn ý
  to be out and about
  đã dậy ra ngoài được (sau khi ốm khỏi)
  out and away
  bỏ xa, không thể so sánh được với; trội hẳn lên
  out and to be out for something
  đang đi tìm cái gì; theo đuổi cái gì; quyết tâm kiếm bằng được cái gì
  out from under
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thoát khỏi cảnh khó khăn, thoát khỏi cảnh hiểm nghèo
  out to
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quyết tâm, gắng sức (làm điều gì)
  out with
  cút đi, cút khỏi, ra khỏi
  out with him!
  tống cổ nó ra!
  out with it!
  nói ra đi!, cứ nói đi!
  the ins and outs
  như in

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  chỗ ra

  Kỹ thuật chung

  dấu chấm lửng
  đầu ra
  lối ra

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X