• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to beg somebody off
  xin ai tha thứ, xin ai miễn thứ

  Xem thêm beg

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X