• Thông dụng

  Thành Ngữ

  làm cho điều gì được biết, tiết lộ
  Ex: Bob and Mary are getting married, but they haven't yet broken the news to their parents.

  Xem thêm news

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X