• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to button one's lip
  nín thinh, nín lặng

  Xem thêm lip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X