• /'bʌtn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái khuy, cái cúc (áo)
  button-down collar
  cổ áo có nút gài
  Cái nút, cái núm, cái bấm (chuông điện...)
  Nụ hoa; búp mầm (chưa nở)
  ( số nhiều) (thông tục) chú bé phục vụ ở khách sạn [(cũng) boy in buttons]

  Động từ

  Cài khuy, cài cúc; cài
  to button up one's coat
  cài khuy áo lại
  this dress buttons down the back
  cái áo này cài ở phía sau
  Đơm khuy, đơm cúc (áo)
  ( (thường) + up) phủ kín áo lên (người hay súc vật mang trong người)

  Cấu trúc từ

  not to care a brass button
  (thông tục) cóc cần
  on the button
  chính xác
  as bright as a button
  Xem bright
  buttoned up
  dè dặt, kín đáo
  (quân sự), (từ lóng) tất cả đều đã sẵn sàng đâu vào đấy
  to button up one's mouth
  (thông tục) im thin thít
  to button up one's purse
  (thông tục) keo kiệt, bủn xỉn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nút bấm, cái khuy
  push button
  nút bấm đẩy
  reset button
  nút bật lại
  start button
  (máy tính ) nút bấm khởi động
  stop button
  (máy tính ) nút dừng


  Cơ - Điện tử

  Nút, đĩa, đầu van (xupap), nắp, chốt

  Cơ khí & công trình

  đầu van (xupáp)
  núm (khuyết tật)

  Hóa học & vật liệu

  bướu đáy lò

  Xây dựng

  gài nút

  Y học

  cái bấm, cái núm
  mụn, cúc, núm

  Điện

  hộp nhỏ

  Giải thích VN: Bình chứa kim loại được đổ đầy bằng các hạt than nhỏ dùng trong ống vi âm than.

  Kỹ thuật chung

  cái bấm
  cái khuy
  chốt
  pull the choke button out
  kéo chốt chặn gió
  nắp
  đầu van
  đĩa
  núm
  núm ấn
  núm bấm
  nút

  Giải thích VN: Bình chứa kim loại được đổ đầy bằng các hạt than nhỏ dùng trong ống vi âm than.

  nút ấn
  nút bấm

  Giải thích VN: Trong các giao diện người-máy bằng đồ họa, đây là một khả năng tự chọn có dạng hộp hội thoại thường dùng để thực hiện một lệnh, để chọn một khả năng khác, hoặc để mở một hộp hội thoại khác.

  phím
  call button
  phím gọi
  enter button
  phím enter
  push button
  phím bấm
  push-button dial
  mặt phím
  push-button dial
  vùng phím chọn số
  push-button set
  máy điện thoại phím bấm
  push-button telephone
  máy điện thoại bấm phím
  reset button
  phím khởi động lại
  Technical Features of push - button Telephone Sets (MF4/DTMF) (Q.23)
  Các đặc điểm kỹ thuật của máy điện thoại ấn phím (MF4/DTMF)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X