• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to call something one's own
  có cái gì g?i là c?a mình

  Xem thêm call

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X