• BrE/əʊn/
  NAmE/oʊn/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Từ xác định, đại từ

  Của chính mình, của riêng mình, tự mình
  I saw it with my own eyes
  chính mắt tôi trông thấy
  I have nothing of my own
  tôi chẳng có cái gì riêng cả

  Ngoại động từ

  Có, là chủ của
  to own something
  có cái gì
  Nhận, nhìn nhận; thừa nhận là có, thừa nhận là đúng, cam tâm nhận (sự thống trị...)
  he owns his deficiencies
  anh ta nhận những thiếu sót của anh ta
  to own oneself indebted
  thừa nhận là có hàm ơn

  Nội động từ

  Thú nhận, đầu thú
  to own to having done something
  thú nhận là đã làm việc gì

  Cấu trúc từ

  on one's own
  độc lập cho bản thân mình; tự mình chịu trách nhiệm; với phương tiện của bản thân mình
  to do something on one's own
  làm việc gì tự ý mình
  to be one's own man
  Xem man
  to get one's own back
  (thông tục) trả thù
  to hold one's own
  giữ vững vị trí, giữ vững lập trường
  Còn khoẻ; chẳng kém ai, có thể đối địch được với người khác
  come into one's own
  sự công nhận, nhận lòng tin
  all on one's own
  một mình
  Không có sự giúp đỡ
  Xuất sắc, hiếm có
  get/have one's own back (on somebody)
  trả được thù của mình
  to own up
  (thông tục) thú tội, thú nhận


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  riêng, có, sở hữu

  Kinh tế

  chiếm hữu
  của chính mình
  riêng
  sở hữu (một ngôi nhà, những tài sản lớn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X