• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to change down
  trả số, xuống số (ô tô)

  Xem thêm change

  Cơ khí & công trình

  sang số thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X