• /daun/

  Thông dụng

  Phó từ

  Xuống
  to go down
  đi xuống
  to fall down
  ngã xuống
  to throw down
  ném xuống
  to look down
  nhìn xuống
  food goes down
  thức ăn trôi xuống
  Xuống, bỏ xuống, lặn xuống, ngã xuống, nằm xuống; ở dưới
  to be not down yet
  chưa dậy, chưa ở buồng ngủ xuống
  the sun is down
  mặt trời đã lặn
  the blinds are down
  rèm cửa đã buông xuống
  the ship is down
  tàu chìm nghỉm
  to be down with malaria
  bị ốm liệt vì sốt rét
  Xuống cho đến, cho đến tận, xuôi theo
  to sail down with the wind
  căng buồm xuôi theo chiều gió
  from the XVIIIth century down to the present time
  từ thế kỷ 18 cho đến tận ngày nay
  Hạ bớt, giảm bớt, dần
  to cut down prices
  hạ giá
  to cool down
  nguôi đi; bình tĩnh lại
  rice is down
  giá gạo hạ, gạo hơn
  Ở phía dưới, ở vùng dưới, xuôi về (ngụ ý xa nơi trung tâm, xa thành phố lớn; ở nơi trung tâm về...)
  to go down to the country
  về miền quê
  to live somewhere down in Bacthai
  ở đâu đây trên Bắc thái
  to go down to Brighton
  về Brai-tơn (ở Luân-đôn về)
  Gục xuống, kiệt sức, ở thế cùng, cùng đường; im đi (ngụ ý trấn áp, bắt im, làm kiệt sức, dồn vào thế cùng...)
  to hunt down a deer
  săn đuổi một con hươu đến cùng đường
  to run down a horse
  bắt ngựa chạy kiệt sức
  the clock has run down
  đồng hồ chết vì không lên dây cót
  to hiss down
  la ó (huýt sáo) bắt (một diễn giả...) im
  to put down a rebellion
  đàn áp một cuộc nổi loạn
  Bằng tiền mặt
  to pay down
  trả tiền mặt
  money (cash) down
  tiền mặt
  Ghi chép (trên giấy...)
  to have something down on one's notebook
  ghi chép cái gì vào sổ tay
  Xông vào, lăn xả vào, đánh đập
  to be down upon somebody
  lăn xả vào đánh ai

  Giới từ

  Xuống, xuôi, xuôi dọc theo
  down the hill
  xuống đồi
  down the river
  xuôi dòng sông
  down the wind
  xuôi gió
  to go down the road
  đi xuôi dọc theo con đường
  Ở phía thấp, ở dưới
  to live somewhere down the street
  ở đâu đó dưới phố

  Tính từ

  Xuống, xuôi
  down leap
  cái nhảy xuống
  down look
  cái nhìn xuống
  down grade
  (ngành đường sắt) dốc xuống; (nghĩa bóng) sự sút kém, sự tồi tệ
  down train
  (ngành đường sắt) chuyến xe xuôi (từ Luân-đôn hoặc một thủ đô, một thành phố lớn đến)
  Chán nản, nản lòng, thất vọng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) kém điểm (đối phương)
  he is one down
  anh ta kém một điểm

  Ngoại động từ

  Đặt xuống, hạ xuống, bỏ xuống
  Đánh gục, đánh ngã (ai); hạ, bắn rơi (máy bay)
  to down a glass of wine
  nốc một cốc rượu
  to down tools
  bãi công
  Ngừng việc

  Danh từ

  ( số nhiều) cảnh sa sút, vận xuống dốc
  ups and downs
  sự ba chìm bảy nổi, sự thăng trầm của cuộc đời
  (thông tục) sự ghét (chỉ muốn nện cho một trận)
  to have a down on somebody
  ghét ai chỉ muốn nện cho một trận
  Lông tơ chim (để nhồi gối...)
  Lông tơ (ở trái cây, ở má...)
  Vùng cao nguyên, vùng đồi
  ( số nhiều) vùng đồi trọc (có nhiều bãi cỏ chăn nuôi ở miền nam nước Anh)
  Cồn cát, đụn cát

  Cấu trúc từ

  to be down at heels
  vẹt gót (giày)
  Đi giày vẹt gót, ăn mặc nhếch nhác (người)
  to be down
  to be down in (at) health
  Sức khoẻ giảm sút
  to be down in the mouth
  ỉu xìu, chán nản, thất vọng
  to be down on one's luck
  Xem luck
  down to the ground
  hoàn toàn
  that suits me down to the ground
  cái đó hoàn toàn thích hợp với tôi
  down with!
  đả đảo!
  down with imperialism!
  đả đảo chủ nghĩa đế quốc!
  down and out
  (thể dục,thể thao) gục không dậy được nữa, bị đo ván (quyền Anh)
  Cùng đường, cùng kế, thất cơ lỡ vận; thua cháy túi (đánh bạc)
  down on the nail
  ngay lập tức
  up and down
  Xem up
  to let go down the wind
  (nghĩa bóng) vứt bỏ, bỏ đi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vùng cao nguyên

  Toán & tin

  ngừng hoạt động

  Kỹ thuật chung

  hỏng

  Giải thích EN: Referring to a system that is either not working or unavailable for normal use.

  Giải thích VN: Nói tới một hệ thống hoặc là hỏng hoặc là không hoạt động được bình thường.

  nếp đổ
  đụn cát
  làm ngập lụt
  làm ngập nước

  Kinh tế

  giảm bớt
  hạ giảm
  ngừng việc
  sụt giá
  thanh toán ngay
  xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X