• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to civilize away
  bài trừ (hủ tục...)

  Xem thêm civilize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X