• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to cool (kick) one's heels
  đứng chờ mỏi gối

  Xem thêm heel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X