• /hi:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gót chân
  Gót móng (ngựa...); ( số nhiều) chân sau (loài thú bốn chân)
  Gót (giày, bít tất)
  Đầu cán vĩ (đàn viôlông); đầu cong (của gậy đánh gôn)
  (hàng hải) đuôi sống tàu; chân cột buồm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ đê tiện, kẻ đáng khinh
  Achilles' heel
  Gót A-sin, điểm dễ bị tổn thương
  at somebody's heels
  n/ upon somebody's heels
  hard on sb's heels
  ot on sb's heels
  to come (follow)upon sb's heels
  theo sát gót ai
  to be carried with the heels foremost
  đã cho vào sáu tấm đem đi
  to come to heel
  lẽo đẽo theo sau chủ (chó)
  to cool (kick) one's heels
  đứng chờ mỏi gối
  to be down at heel(s)

  Xem down

  to fling (pick) up one's heels
  o show a clean pair of heels
  to take to one's heels
  vắt giò lên cổ mà chạy, chạy có cờ
  To get (have) the heels of somebody
  to show the heels to somebody
  chạy vượt ai, chạy nhanh hơn ai
  hairy about (at, in) the heel

  Xem hairy

  to dig one's heels
  bướng bỉnh, dứt khoát không lùi bước
  head over heels
  lăn lông lốc
  Hoàn toàn
  the iron heel
  gót sắt; sự áp chế tàn bạo
  to drag one's heels
  lừng chừng, không dứt khoát
  to kick up one's heels
  chết
  (từ lóng) nhảy cỡn lên
  to lay (clap, set) somebody by the heels
  bắt bỏ tù ai, bắt giam ai; giam hãm ai
  out at heels
  rách gót (bít tất)
  Đi bít tất rách gót; ăn mặc nghèo nàn rách rưới
  to turn on one's heels

  Xem turn

  to turn up one's heels
  chết
  under the heel of sb
  bị ai thống trị, sống dưới gót giày của ai

  Ngoại động từ

  Đóng (gót giày); đan gót (bít tất)
  Theo sát gót
  (thể dục,thể thao) ( (thường) + out) đá gót (để đẩy quả bóng ra khỏi chỗ đang xô lấn)
  (thể dục,thể thao) đánh bằng đầu cong của gậy (đánh gôn)

  Nội động từ

  Giậm gót chân (khi nhảy múa)
  (hàng hải) nghiêng đi (tàu thuỷ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Gót, đế tựa, chân đế, chuôi

  Cơ khí & công trình

  chuôi (giũa)
  gáy

  Giao thông & vận tải

  độ chòng chành

  Hóa học & vật liệu

  đáy thùng chứa

  Ô tô

  cái đế
  gối cam

  Xây dựng

  chân kéo
  độ chao (thuyền)

  Y học

  gót chân
  heel-knee test
  thử nghiệm gót chân - khớp gối

  Kỹ thuật chung

  chân
  heel of a rafter
  chân xà mái nghiêng
  heel of dam
  chân đập
  heel post
  chân vòm
  heel-knee test
  thử nghiệm gót chân - khớp gối
  chân vòm
  nghiêng
  heel of a rafter
  chân xà mái nghiêng
  đế tựa
  độ nghiêng
  gót
  gót móng ngựa

  Giải thích EN: Any part that resembles a shoe heel in shape, use, or location in relation to other parts..

  Giải thích VN: Một bộ phận tương tự với hình giáng của gót giày, tính năng sử dụng hoặc vị trí bố trí tương tự một số bộ phận khác.

  mặt nghiêng
  mặt sau
  mặt vát
  tường chống

  Kinh tế

  đầu mẩu (bánh mì) lớp vỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cant , grade , gradient , incline , lean , list , rake , slant , slope , tilt , tip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X