• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to count out
  để riêng ra, không tính vào (một tổng số)

  Xem thêm count

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X