• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to do one's bit
  làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)

  Xem thêm bit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X