• Idioms

    To do well by sb
    Tỏ ra tốt, tử tế, rộng rãi với người nào

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X