• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to draw a red berring across the track (path)
  đưa ra một vấn đề không có liên quan để đánh lạc sự chú ý (trong lúc thảo luận...)

  Xem thêm red herring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X