• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to drive sb to drink
  làm cho ai bu?n d?n n?i ph?i u?ng ru?u gi?i s?u

  Xem thêm drive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X