• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to drive sth home (to sb)
  nh?n m?nh cho ai hi?u

  Xem thêm drive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X