• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to dust someone's coat
  đánh cho ai một trận, sửa cho ai một trận

  Xem thêm coat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X