• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to eat up
  ăn sạch, ăn hết; ngốn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Xem thêm eat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X